11. Sınıf 6. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 6 - Open Your Heart

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır.

 

heart kalp
stronger daha güçlü
wherever her nerede
worthwhile değerli
go round dönmek
knowledge bilgi
blossom filizlenmek
sunshine güneşışığı
tell the truth doğruyu söylemek
criticise eleştirmek
make upset üzmek
leave home angrily evden kızgınca çıkmak
call back geri aramak
ignore feelings duyguları görmezden gelmek
fall apart ayrılmak
fall for-fall in love bağlanmak, aşık olmak
play a trick hile, numara yapmak
pop a question bir soru patlatmak (evlenme teklifi)
experience tecrübe etmek
emotional duygusal
deceive aldatmak
marry evlenmek
encourage cesaretlendirmek
describe love aşkı tarif et
listen to advice tavsiyesini dinlemek
remarry yeniden evlenmek
move to taşınmak
coincidence rastlantı
newly married yeni evli
couple çift
live happily ever after hep mutlu yaşamak
excited heyecanlı
realise fark etmek
return to army orduya geri dönmek
half century yarım yüzyıl
true love gerçek aşk
appreciation minnettarlık, takdir
sacrifce kurban
forgiveness affedicilik
honesty dürüstçe
loyalty sadakat
appear görünmek
concentrate on konsantre olmak, odaklanmak
universe evren
love at first sight ilk görüşte aşk
need some space uzak kalmaya ihtiyaç duymak
ask ...out ...ya çıkma teklif etmek
drift apart uzaklaşmak
it is over bitti
require gerektirmek
stay kalmak
give up vazgeçmek
break up ayrılmak
bother rahatsız etmek
ups and downs iniş ve çıkışlar
care önemsemek
get back geri dönmek
lack of eksiklik
communication iletişim
responsibility sorumluluk
highlighted vurgulanmış
close yakın
owning sahiplenme
desperate umutsuz
seem görünmek
domestic- household duties ev işleri
date randevulaşma, buluşma
each other birbirine
together beraber
chore angarya iş
argument tartışma
expert uzman
concerning hakkında, -e dair
divide-share paylaşmak
fairly adilce
put aside kenara bırakmak
solutions çözümler
husband koca
wife kadın eş
complaint şikayet
justification haklı çıkarma
unfortunately maalesef
attend katılmak
severe sert
tasteless lezzetsiz
bitter acı
ruined mahvetmek
Moreover dahası
last sürmek
suffer from sıkıntı çekmek
demand talep etmek
refund geri ödeme
take actions harekete geçmek
compensation tazminat
diarrhea ishal
look forward to dört gözle beklemek
wander dolaşmak
process süreç
demand talep etmek
absent mind akıl eksikliği
journey seyahat
pain ağrı,acı
Walking on air büyük mutluluk
Going to town work eagerly, gayretle çalışmak
Being as easy as falling of a log tereyağından kıl çeker gibi
All that glitters is not gold görünüşe aldanma
conscience vicdan
guilty suçlu
accuser suçlayan
belong to ait olmak
same aynı
rival rakip
apology özür
regretful pişman
injured yaralı
steal çalmak
thief hırsız

Leave a Reply


- Reklam -