4. Sınıf 1. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 1 - Classroom Rules

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır.

 

classroom rules sınıf kuralları
again tekrar
raise your hand elini kaldır
listen dinle
permission izin
follow takip etmek
read okumak
give vermek
book kitap
please lütfen
here you are işte burada
thank you teşekkürler
come in içeri gir
open the window pencereyi aç
sit down otur
close the door kapıyı kapat
repeat tekrar etmek
your friend arkadaşın
do yapmak
stand up ayağa kalkmak
pencil kurşun kalem
sure, of course tabiki
say that again tekrar söyle
sing şarkı söyle
lyrics şarkı sözü
put in order sırala, düzenle
give me bana ver
objects nesneler
different farklı
use kullanmak
now şimdi
count saymak
up to -e kadar
fifty 50
fourty 40
thirty 30
twenty 20
thirtyone 31
fourtyfive 45
fiftyeight 58
finish bitirmek
puppet kukla
request teklif
excuse me afedersiniz
may I ...? ...yapabilir miyim?
may I come in? içeri girebilir miyim?
take almak
match eşleştirmek
write yazmak
be quiet sessiz ol
clean the board tahtayı temizle
ruler cetvel
yes you may evet yapabilirsin
sorry üzgünüm
not right now şimdi değil
turn on the light ışığı açmak
answer the question soruları cevaplamak
share paylaşmak
there are ... ...lar var
there is ... bir tane... var
there is an apple 1 elma var
there are apples elmalar var
for için
for ayşe ayşe için
crayon boya kalemi
complete tamamla
sentences cümleler
eraser silgi
be olmak
below aşağıda
instruction talimat
visual görselLeave a Reply


- Reklam -