6.Sınıf 10.Ünite – Democracy – Demokrasi – Tüm Kelimeler – Uzay

Bu sayfayı paylaşın:

6.Sınıf 10.Ünite - Democracy - Demokrasi - Tüm Kelimeler - Uzay

6.Sınıf 10.Ünite - Democracy - Demokrasi - Tüm Kelimeler - Uzay Oyunu ile öğrenciler demokrasi kavramıyla ilgili tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri tanıyabilecektir. Democracy - Demokrasi konusu ile ilgili hazırlanmış bu ingilizce aktivite ile ünitede geçen kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz.

6.Sınıf 10.Ünite - Democracy - Demokrasi - Tüm Kelimeler - Uzay Oyunu, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

agree katılmak
ask opinion fikir sormak
become olmak
choose seçmek
create election campaign seçim kampanyası yapmak
decide karar vermek
find bulmak
fold the paper kağıt katlamak
give a speech konuşma yapmak
know bilmek
make a poster poster yapmak
make a speech konuşma yapmak
make noise gürültü yapmak
need ihtiyaç duymak
prepare hazırlamak
put koymak
respect other’s right başkalarının hakkına saygı duymak
respect saygı duymak
elect class president sınıf başkanı seçmek
support desteklemek
take almak
think düşünmek
vote oy vermek
win kazanmak
write yazmak
fair adil
important önemli
kind iyi kalpli
excited heyecanlı
equal eşit
respectful saygılı
responsible sorumlu
over bitti- üzerinde
ballot box seçim sandığı
cabinet kabin
campaign kampanya
candidate aday
child rights çocuk hakları
class presidency sınıf başkanlığı
close friend yakın arkadaş
education eğitim
election seçim
envelope zarf
equality eşitlik
fair law adil kanun
health care sağlık bakımı
law yasa-kanun
other’s right başkalarının hakkı
poll oy verme
preparation hazırlık
president başkan
protection koruma
public halk
puclic building kamu binası
respect saygı
right hak
thing şey

 


6.Sınıf 10.Ünite - Democracy (Demokrasi) Ünitesinde geçen bazı kavramlar:

Talking about stages of a procedure
You should ...
choose your candidate.
talk about your plans/opinions.
respect others.
write the name of the candidate.
fold the paper.
put it into the ballot box.

Making simple inquiries
Are you a candidate?
Who is your candidate?
Do you support Ahmet in the election?
Who do you support in the election?

Talking about past events
—We had an election in our school.
—We elected our classroom president.
—Our classroom president gave us a speech.

ballot box, -es
campaign, -s
candidate, -s
child/human right, -s
election, -s
fair law, -s
make/give a speech
president
poll
public
respect
republic
vote

 

Ünite Kazanımları:

Listening
E6.10.L1. Students will be able to recognize some key features related to the concept of democracy.

E6.10.L1. Demokrasi kavramı ile ilgili bazı temel özellikleri tanıyabilecektir.

Spoken Interaction
E6.10.SI1. Students will be able to talk about the stages of classroom president polls.

E6.10.SI1. Öğrenciler sınıf başkanı anketlerinin aşamaları hakkında konuşabilecektir.

Spoken Production
E6.10.SP1. Students will be able to give short descriptions of past and present events.
E6.10.SP2. Students will be able to talk about the concept of democracy.

E6.10.SP1. Geçmiş ve şimdiki olayların kısa tanımlarını yapabilir.
E6.10.SP2. Demokrasi kavramı hakkında konuşabilecektir.

Reading
E6.10.R1. Students will be able to recognize familiar words and simple phrases related to the concept of democracy.

E6.10.R1. Öğrenciler demokrasi kavramıyla ilgili tanıdık kelimeleri ve basit cümleleri tanıyabilecektir.

Writing
E6.10.W1. Students will be able to write simple pieces about concepts related to democracy.

E6.10.W1. Demokrasi ile ilgili kavramlar hakkında basit parçalar yazabilecektir.

 


Benzer konu anlatımları, eğitim videoları, eğitim oyunları ve çeşitli İngilizce aktiviteleri için diğer sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm 6.sınıf ingilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıya tıkayın:

6.Sınıf İngilizce Aktiviteleri

Tüm 6.Sınıf 10.Ünite İngilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

6.Sınıf 10.Ünite İngilizce Kelime Oyunu ve Konu Anlatımı

Leave a Reply


- Reklam -