6. Sınıf 3. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 3 - Downtown

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

 

clean temizlemek
climb mountain dağa tırmanmak
compare kıyaslamak
cook yemek pişirmek
cook yemek pişirmek
cycle bisiklet sürmek
draw picture resim çizmek
drive sürmek
feed the animals hayvanları beslemek
find everything her şeyi bulmak
get almak
give vermek
grow vegetable and fruit sebze meyve yetiştirmek
have a barbeque mangal yapmak
help yardım etmek
join katılmak
knit örgü örmek
learn öğrenmek
leave ayrılmak
live yaşamak
make cake kek yapmak
need ihtiyaç duymak
play soccer futbol oynamak
prefer tercih etmek
prepare hazırlamak
put koymak
read newspaper gazete okumak
rest dinlenmek
ride horse ata binmek
set the table masayı hazırlamak
spend harcamak
take almak
talk konuşmak
visit ziyaret etmek
want istemek
wash the dishes bulaşıkları yıkamak
water flowers çiçek sulamak
wear giymek
work çalışmak
would like istemek
beautiful güzel
better daha iyi
big büyük
boring sıkıcı
busy meşgul
cheap ucuz
cheerful neşeli
clean temiz
cold soğuk
crowded kalabalık
dangerous tehlikeli
easy kolay
enjoyable eğlenceli
exciting heyecan verici
expensive pahalı
fast hızlı
fat şişman
funny eğlenceli
good iyi
handsome yakı ş ıklı
happy mutlu
hard zor
hardworking çalışkan
healthy sağlıklı
heavy ağır
high yüksek
hot sıcak
ill hasta
important önemli
interesting ilgi çekici
large geniş
late geç
lazy tembel
light hafif
long uzun
lovely hoş
low düşük- alçak
middle aged orta yaşlı
noisy gürültülü
nutritious besleyici
old yaşlı-eski
peaceful huzurlu
pretty tatlı
quiet sessiz
ready hazır
relaxing rahatlatıcı
safe güvenli
same aynı
short kısa
slim ince
slow yavaş
small küçük
strong güçlü
tall uzun
thin zayıf
tidy düzenli
very çok
warm ılık
young genç
building bina
city life şehir hayatı
city şehir
country life kırsal yaşam
country kırsal bölge
downtown şehir merkezi-çarşı
everybody herkes
farm house çiflik evi
garden bahçe
high building yüksek bina
important exam önemli yazılı
kiosk büfe-kulübe
library kütüphane
neighbourhood civar-çevre
shop dükkan
shopping center AVM
skyscraper gökdelen
street cadde-sokak
summer yaz
thing şey
ticket bilet
town kasaba-şehir
traffic jam trafik yoğunluğu
winter kış
are there var mı
at the moment şu anda
everything her şey
is there var mı
nothing hiçbir şey
now şimdi
right now tam şuanda
so bu yüzden
there are var
there is var
today bugün
when nezaman
where nerede
which hangi
who kim
why neden
you are right haklısın
Eşleştirme - Quizmasterella