6. Sınıf 5. Ünite 2019-2020 Stellar Speller

Bu haberi paylaşın:

Unit 5 - At the Fair

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

 

fair/funfair lunapark
roller coaster hız treni
ghost train korku treni
ferris wheel dönme dolap
the house of funny mirrors komik aynalar evi
chairoplane zincirli dönen salıncak
bumper cars çarpışan araba
carousel atlı karınca
amazed şaşırmış
amazing şaşırtıcı
anxious endişeli
bored sıkılmış
boring sıkıcı
crazy çılgın
dangerous tehlikeli
dull sıkıcı
enjoyable eğlenceli
excited heyecanlı
exciting heyecan verici
fantastic harika
frightened korkmuş
frightening korkutucu
great harika
happy mutlu
horrible berbat
nice güzel
scared korkmuş
sleepy uykulu
surprised şaşırmış
terrifying çok korkutucu
thrilled heyecanlı
thrilling heyecan verici
upset üzgün
all hepsi
also ayrıca
anything hiçbir şey
both ikisi
everything her şey
really gerçekten
ride binmek
sign işaret
something birşeyler
soon yakında
thing şey
ticket bilet
token jeton
very much çok
agree katılmak
allow izin vermek
buy satın almak
disagree katılmamak
fasten seat belt emniyet kemeri bağlamak
fasten seat belt emniyet kemeri bağlamak
get on binmek
hate nefret etmek
have a rest dinlenmek
love/like sevmek
say söylemek
sell samak
think düşünmek
try denemek
understand anlamak
visit ziyaret etmek
want to istemek
want istemek
I think bence
I agree katılıyorum
I don't agree katılmıyorum
I agreee with you sana katılıyorum
I don't understand anlamadım
what do you think about...? ... hakkında ne düşünüyorsun?
which hangi
who kim
when ne zaman
where nereye
which one hangisi
what type of/what kind of ne tür
would you like..? ...istermisin?
Eşleştirme - Quizmasterella