6. Sınıf 7. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 7 - Holidays

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

 

beach kumsal
castle kale
different experience farklı tecrübe
diving dalış
fishing balık tutma
forest orman
here burada
hiking (engebeli arazide) yürüyüş
holiday tatil
ice-skating buz pateni
lake göl
mountain dağ
movie film
paragliding yamaç paraşütü
river ırmak
sailing yelkencilik
sand kumsal
scuba diving tüplü dalış
seaside deniz kenarı
sightseeing tour şehir turu
skiing kayak yapma
tent çadır
there orada
vacation tatil
Climb tırmanmak
Enjoy eğlenmek
Join katılmak
Learn öğrenmek
Live yaşamak
Make snowman kardan adam yapmak
Pick fruit meyve toplamak
Pick toplamak
Rain yağmur yağmak
Stay in a tent çadırda kalmak
Study okumak(okulda)- çalışmak
Try denemek
Visit ziyaret etmek
Walk in the forest ormanda yürümek
Want istemek
somewhere bir yerler
everywhere her yer
everybody herkes
somebody birisi
nobody hiç kimse
different farklı
again tekrar
me too ben de
really gerçekten
incredible inanılmaz
great harika
fun eğlenceli
tiring yorucu
how long ne kadar süre
how nasıl
when ne zaman
where nereye
who kim
why neden
yesterday dün
last ... geçen ...
...ago ... önce
last week geçen hafta
two years ago 2 yıl önce
Eşleştirme - Quizmasterella