6.Sınıf 9.Ünite – Environment – Çevre – Eşleştirme

Bu sayfayı paylaşın:

6.Sınıf 9.Ünite - Environment - Çevre - Eşleştirme

6.Sınıf 9.Ünite - Environment - Çevre - Eşleştirme Oyunu ile öğrenciler enerji tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik uygun tutumları tanıyabileceklerdir. Saving the Planet - Gezegeni Kurtarmak konusu ile ilgili hazırlanmış bu ingilizce aktivite ile ünitede geçen kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz.

6.Sınıf 9.Ünite - Environment - Çevre - Eşleştirme Oyunu, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

Reduce Azaltmak
Reuse Yeniden kullanmak
Recycle Geri dönüştürmek
Global warming Küresel ısınma
Save Tasarruf etmek, korumak
Protect Korumak
Heat Isıtmak
forest orman
Environmental issue Çevre sorunu
Damage Zarar vermek
Influence Etkilemek
Plant Dikmek
Rainforest Yağmur ormanı
Natural habitat Doğal Yaşam alanı
Be extinct Nesli tükenmek
sea deniz
lake göl
mountain dağ
hill tepe
tree ağaç
flower çiçek
herbs otlar
animal species hayvan türleri
birds kuşlar
reptiles sürüngenler
mammals memeliler
carnivores et oburlar
herbivores otoburlar
wild animals vahşi hayvanlar
natural disasters doğal afetler

 


6.Sınıf 9.Ünite - Saving the Planet (Gezegeni Kurtarmak) Ünitesinde geçen bazı kavramlar:

Giving and responding to simple suggestions
What should we do to save our world?
—We should save energy.
—We can use less water and electricity.
—We should recycle the batteries.
—We should not harm animals.
—Turn off the lights.
—Don’t waste water.
—Unplug the TV.

air/water/noise pollution
cut down
damage
garbage
electrical device, -s
harm
litter
plug (unplug)
recycle
rubbish
reduce
save
trash
waste

 

Ünite Kazanımları:

Listening
E6.9.L1. Students will be able to recognize appropriate attitudes to save energy and to protect the environment.
E6.9.L2. Students will be able to understand suggestions related to the protection of the environment in simple oral texts.

E6.9.L1. Öğrenciler enerji tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik uygun tutumları tanıyabileceklerdir.
E6.9.L2. Öğrenciler basit sözlü metinlerde çevrenin korunmasına ilişkin önerileri anlayabilecektir.

Spoken Interaction
E6.9.SI1. Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment.

E6.9.SI1. Öğrenciler, çevrenin korunması hakkında birbirlerine önerilerde bulunabileceklerdir.

Spoken Production
E6.9.SP1. Students will be able to talk to people about the protection of the environment.

E6.9.SP1. Öğrenciler çevrenin korunması hakkında insanlarla konuşabilecektir.

Reading
E6.9.R1. Students will be able to understand the texts about the protection of the environment.
E6.9.R2. Students will be able to follow short, simple written instructions.

E6.9.R1. Öğrenciler çevrenin korunması ile ilgili metinleri anlayabilecektir.
E6.9.R2. Öğrenciler kısa, basit yazılı talimatları takip edebileceklerdir.

Writing
E6.9.W1. Students will be able to write simple pieces about the protection of the environment.

E6.9.W1. Öğrenciler çevrenin korunması hakkında basit parçalar yazabileceklerdir.

 


Benzer konu anlatımları, eğitim videoları, eğitim oyunları ve çeşitli İngilizce aktiviteleri için diğer sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm ikinci sınıf ingilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıya tıkayın:

6.Sınıf İngilizce Aktiviteleri

Tüm 5.Sınıf 10.Ünite İngilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

6.Sınıf 9.Ünite İngilizce Kelime Oyunu ve Konu Anlatımı

Eşleştirme - Quizmasterella