6.Sınıf 9.Ünite – Saving the Planet – Tüm Kelimeler – Uzay

Bu sayfayı paylaşın:

6.Sınıf 9.Ünite - Saving the Planet - Tüm Kelimeler - Uzay

6.Sınıf 9.Ünite - Saving the Planet - Tüm Kelimeler - Uzay Oyunu ile öğrenciler enerji tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik uygun tutumları tanıyabileceklerdir. Saving the Planet - Gezegeni Kurtarmak konusu ile ilgili hazırlanmış bu ingilizce aktivite ile ünitede geçen kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz.

6.Sınıf 9.Ünite - Saving the Planet - Tüm Kelimeler - Uzay Oyunu, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

attend katılmak
cause sebep olmak
check kontrol etmek
clean temizlemek
cut down trees ağaçları kesmek
cycle bisiklet sürmek
damage animals habitat hayvanların doğal yaşam alanlarına zarar vermek
destroy forest ormanı yok etmek
destroy yıkmak
die ölmek
do exercise egzersiz yapmak
drive private cars özel araç kullanmak
drive to work işe arabayla gitmek
forget unutmak
harm animals hayvanlara zarar vermek
hurry up acele etmek
hurt animals hayvanlara zarar vermek
keep the sea clean denizi temiz tutmak
leave the tap on musluğu açık bırakmak
live yaşamak
make new farm lands yeni ekim alanları yapmak
pick up toplamak
plant trees ağaç dikmek
plug fişini takmak
pollute water and air suyu ve havayı kirletmek
pour waste atıkları dökmek
prevent pollution çevreyi kirletmek
protect animals hayvanları korumak
protect environment çevreyi korumak
recycle batteries pilleri geri döünştürmek
recycle litter çöpü geri dönüştürmek
recycle geri dönüştürmek
reduce the use of electricity elektrik kullanımını azaltmak
reduce water pollution su kirliliğini azaltmak
save energy enerji tasarrufu etmek
save korumak
tap is running su akıyor
tell anlatmak
throw rubbish around etrafa çöp atmak
turn off the lights ışıkları kapatmak
turn off the tap musluğu kapatmak
turn on the lights ışıkları açmak
unplug TV TV’nin fişini çekmek
use environmentally friendly products çevre dostu ürünler kullanmak
use filter filtre kullanmak
use less water daha az su kullanmak
use private cars özel araba kullanmak
use public transportation toplu taşıma kullanmak
use solar energy güneş enerjisi kullanmak
use wind energy rüzgar enerjisi kullanmak
warn uyarmak
waste energy enerjiyi boşa harcamak
waste water suyu boşa harcamak
wat to istemek
air pollution hava kirliliği
electrical devices elektrikli aletler
environment çevre
everywhere her yer
exhaust gases egzoz gazları
factory fabrika
garbage / litter / rubbish çöp
junk food aburcubur yiyecek
light ışık
living being canlı
lung ciğer
natural sources doğal kaynaklar
noise pollution gürültü kirliliği
tap musluk
traffic jam trafik sıkışıklığı
water pollution su kirliliği
water sources su kaynakları
careful dikkatli
clean temiz
crowded kalabalık
dirty kirli
important önemli
noisy gürültülü
I’m not sure emin değilim
I’m sure eminim
instead yerine
moreover dahası
regularly düzenli bir şekilde
so bu yüzden
there is/ there are var
wait a second bir dakika bekle
with … … ile

 


6.Sınıf 9.Ünite - Saving the Planet (Gezegeni Kurtarmak) Ünitesinde geçen bazı kavramlar:

Giving and responding to simple suggestions
What should we do to save our world?
—We should save energy.
—We can use less water and electricity.
—We should recycle the batteries.
—We should not harm animals.
—Turn off the lights.
—Don’t waste water.
—Unplug the TV.

air/water/noise pollution
cut down
damage
garbage
electrical device, -s
harm
litter
plug (unplug)
recycle
rubbish
reduce
save
trash
waste

 

Ünite Kazanımları:

Listening
E6.9.L1. Students will be able to recognize appropriate attitudes to save energy and to protect the environment.
E6.9.L2. Students will be able to understand suggestions related to the protection of the environment in simple oral texts.

E6.9.L1. Öğrenciler enerji tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik uygun tutumları tanıyabileceklerdir.
E6.9.L2. Öğrenciler basit sözlü metinlerde çevrenin korunmasına ilişkin önerileri anlayabilecektir.

Spoken Interaction
E6.9.SI1. Students will be able to give each other suggestions about the protection of the environment.

E6.9.SI1. Öğrenciler, çevrenin korunması hakkında birbirlerine önerilerde bulunabileceklerdir.

Spoken Production
E6.9.SP1. Students will be able to talk to people about the protection of the environment.

E6.9.SP1. Öğrenciler çevrenin korunması hakkında insanlarla konuşabilecektir.

Reading
E6.9.R1. Students will be able to understand the texts about the protection of the environment.
E6.9.R2. Students will be able to follow short, simple written instructions.

E6.9.R1. Öğrenciler çevrenin korunması ile ilgili metinleri anlayabilecektir.
E6.9.R2. Öğrenciler kısa, basit yazılı talimatları takip edebileceklerdir.

Writing
E6.9.W1. Students will be able to write simple pieces about the protection of the environment.

E6.9.W1. Öğrenciler çevrenin korunması hakkında basit parçalar yazabileceklerdir.

 


Benzer konu anlatımları, eğitim videoları, eğitim oyunları ve çeşitli İngilizce aktiviteleri için diğer sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm ikinci sınıf ingilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıya tıkayın:

6.Sınıf İngilizce Aktiviteleri

Tüm 5.Sınıf 10.Ünite İngilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

6.Sınıf 9.Ünite İngilizce Kelime Oyunu ve Konu Anlatımı

Eşleştirme - Quizmasterella