7. Sınıf 5. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 5 - Television

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır.

 

action movie aksiyon filmi
adventure macera
cartoon çizgifilm
comedy komedi
commercials reklam
cookery programme yemek programı
discussion tartışma
documentary belgesel
horror movie korku filmi
love story aşk hikayesi
news haberler
quiz show bilgi yarışması
reality show gerçek insanların yaşamlarını konu alan şov programı
science fiction bilim kurgu
series dizi
sitcom (situations comedy) durum komedisi
soap opera pembe dizi
talk show sohbet programı
wedding programme evlilik programı
weather forecast hava tahmini
advantage avantaj
award ödül
bad behaviour kötü davranış
bad effect kötü etki
celebrity ünlü
content içerik
creativity yaratıcılık
cycling bisiklet sürme
day time gündüz vakti
diary günlük
different things farklı şeyler
director yönetmen
disadvantage dezavantaj
example örnek
film discussion film tartışması
global warming küresel ısınma
health sağlık
history tarih
indoor activity içeri aktiviteleri
intelligence zeka
interview röportaj
lifestyle yaşam tarzı
main character ana karakter
match maç
mental development zihinsel gelişimi
nature doğa
new things yeni şeyler
noise gürültü
channel kanal
outdoor activity dışarı aktiviteleri
physical activity fiziksel aktivite
remote control uzaktan kumanda
something else başka bir şey
story hikaye
type tür
violence şiddet
wildlife vahşi yaşam
zapping kanalları gezme
appear görünmek
change channel kanal değiştirmek
decide karar vermek
do exercise egzersiz yapmak
do something fun eğlenceli bir şeyler yapmak
eat junk food abur cubur yemek
enjoy eğlenmek- hoşlanmak
find bulmak
follow takip etmek
get fresh air temiz hava almak
get involved dahil olmak
give information bilgi vermek
give vermek
go outside dışarı çıkmak
happen olmak
hear duymak
improve creativity yaratıcılığı geliştirmek
learn öğrenmek
lie down on a sofa koltuğa uzanmak
limit sınırlandırmak
prefer tercih etmek
recommend tavsiyede bulunmak
return ger dönmek
say söylemek, demek
socialize with kaynaşmak
spend time zaman geçirmek
stay kalmak
tell anlatmak, söylemek
think düşünmek
travel seyahat etmek
turn off kapatmak
turn on the tv tvyi açmak
wait beklemek
walk yürümek
want to istemek
win prize ödül kazanmak
all tüm, bütün
amazing şaşırtıcı, hayret verici
amusing eğlenceli, zevkli
crazy çılgın
draw berabere
during boyunca-esnasındaEşleştirme - Quizmasterella