8. Sınıf 1. Ünite 2019-2020 Tüm Kelimeler

Bu haberi paylaşın:

Unit 1 - Friendship

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

 

accept invitation daveti kabul etmek
apologize özür dilemek
argue tartışmak
ask sormak- istemek
attach great importance çok önem vermek
attend katılmak gitmek
back up arka çıkmak desteklemek
bring orders siparişleri getirmek
call aramak- çağırmak
celebrate kutlamak
chat sohbet etmek
come over uğramak
contact irtibata geçmek
count on güvenmek
decide karar vermek
depend on güvenmek bağlı olmak
do the same things aynı şeyleri yapmak
expect beklemek- ummak
follow takip etmek
forget unutmak
get information bilgi almak
get on well with... ... ile iyi geçinmek
go on holiday tatile gitmek
go on vacation tatile gitmek
have a good relationship iyi ilişkisi olmak
have lots of things in common ortak bir çok şeyi olmak
inform bilgilendirmek
invite davet etmek
join event etkinliğe katılmak
know bilmek- tanımak
lie yalan söylemek
mean anlamına gelmek- kastetmek demek isteme
meet buluşmak- tanışmak
miss opportunity fırsatı kaçırmak
miss kaçırmak- özlemek
offer öneride bulunmak
pick ... up arabayla almak toplamak
refuse invitation daveti reddetmek
send göndermek
share secret sır paylaşmak
smile gülümsemek
spend time zaman harcamak
support desteklemek
take order sipariş almak
take place gerçekleşmek
talk about memory hatıralarla ilgili konuşmak
tell the truth doğru söylemek
trust güvenmek
visit grandparents büyükanne-babayı ziyaret etme
would like istemek
adventurous maceracı
aggressive saldırgan sinirli
alone yalnız
amusing zevkli eğlenceli
arrogant kibirli
bad tempered kötü huylu
bored sıkılmış
busy meşgul
caring ilgili yardımsever
close yakın
determined kararlı
exciting heyecan verici
fair adil
fun eğlenceli
generous cömert
helpful yardımsever
honest dürüst
important önemli
jealous kıskanç
loyal sadık
mean adi ahlaksız
relaxing rahatlatıcı
self centered bencil
stubborn inatçı
supportive destekleyici yardımsever
tactful ince düşünceli nazik
tall uzun
traditional geleneksel
truthful doğrucu dürüst
understanding anlayışlı
unreliable güvenilmez
wrong YANLIŞ
a piece of cake bir dilim pasta
about ... ... hakkında civarında
all tüm bütün
amusement park lunapark
anything to eat yiyecek herhangi bir şey
anything herhangi bir şey hiç bir şey
around civarında etrafında
beverage meşrubat içecek
cultural kültürel
customer müşteri
date tarih
deadline son teslim tarihi
dessert tatli
details about the event etkinlikle ilgili detaylar
each other birbirine birbirini
enemy düşman
event etkinlik olay
everything her şey
excuse mazeret
family tie aile bağı
fee ücret
greeting selamlama
grilled chicken tavuk ızgara
here burada
in times of trouble zor zamanlarda
including transport ulaşım dahil
lentil soup mercimek çorbası
letter mektup
local music band yerel müzik grubu
location yer
main course ana yemek
main dish ana yemek
meatball köfte
more information daha fazla bilgi
nothing hiç bir şey
order sipariş
organization organizasyon etkinik
organizer düzenleyen
other diğer
parents anne baba ebeveyn
pasta makarna
per person kişi başı
place yer mekan
reunion bir araya gelme
science fair bilim fuarı
sender gönderen gönderici
sharing paylaşım
similar interests bernzer ilgiler
slumber party pijama partisi
something to drink içecek birşeyler
something bir şeyler
soup çorba
steak et
street cadde sokak
theatre tiyatro
there orada
thing şey
ticket bilet
together birlikte
tonight bugece
trouble sorun
waiter garson (bay)
waitress garson (bayan)
with ... ... ile
alright tamam- peki
at the moment şu anda
Can I ...? ... yapabilir miyim?
for hours saatlerce
hope to see you görüşmek üzere
I hope umarım
I must yapmalıyım
I think bence
if eğer
in a couple of minutes bir kaç dakika içinde
in advance önceden
it doesn't matter fark etmez
May I ....? .... yapabilir miyim?
not at all hiç değil pek değil / rica ederim
sincerely saygılarla-içtenlikle
that's all for the moment şimdilik hepsi bu
then daha sonra- o zaman
until ...e kadar
what else başka ne
would you like ister misin?

Leave a Reply


- Reklam -