8.Sınıf 5.Ünite – Social Media – Inviting Someone – Eşleştirme

Bu sayfayı paylaşın:

8.Sınıf 5.Ünite - Social Media - Inviting Someone - Eşleştirme

8.Sınıf 5.Ünite - Social Media - Inviting Someone - Eşleştirme Oyunu ile öğrenciler sözlü metinlerin özünü kavrayabilecek ve internet alışkanlıkları hakkında konuşabilecektir. Internet konusu ile ilgili hazırlanmış bu ingilizce aktivite ile ünitede geçen kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz.

8.Sınıf 5.Ünite - Social Media - Inviting Someone - Eşleştirme Oyunu, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

for ages çok uzun zamandır- yıllardır
maybe belki
middle school orta okul
graduation ceremony mezuniyet töreni
take place olmak- meydana gelmek
probably muhtemelen
I hope umarım
live music canlı müzik
treat tedavi
join katılmak
why don't we ... neden ... yapmıyoruz?
broken kırık- bozuk
properly düzgünce
mean kastetmek
what do you mean ne kastediyorsun?
invite davet etmek
would you like to join katılmak ister misin
famous singer meşhur şarkıcı
event etkinlik
accept kabul etmek
refuse reddetmek
make excuse mazeret sunmak
how many hours kaç saat
account hesap (internet)
habit alışkanlık
usage kulanım
disadvantage dezavantaj
widespread yaygın
influential etkileyici
ever gelmiş geçmiş, şimdiye kadar
usage kullanım
individual birey, bireysel
between arasında
engaged in ile meşgul
above yukarısında
below aşağısında
access ulaşmak
via aracılığıyla
mobile devices mobil aygıtlar
mostly çoğunlukla
enter girmek
once 1 kez
twice 2 kez
three times 3 kez

 


8.Sınıf 5.Ünite - Internet Ünitesinde geçen bazı kavramlar:

Accepting and refusing / Making excuses
Would you like to join our WhatsApp group?
—Yes, sure/That sounds great.
—No, thanks. I am really busy. Why don’t we chat online at two o’clock? I want to tell you something important.
—I’m sorry, but I can’t. My internet is broken.
What do you mean? Do you mean the Internet connection?
—Yes. It isn’t working properly.

account, -s
attachment, -s
browse
browser, -s
comment, -s
confirm
connection, -s
delete
download/upload
log on/in/off
register
reply screen, -s
search engine, -s
sign in/up
social networking site, -s
website

 

Ünite Kazanımları:

Listening
E8.5.L1. Students will be able to understand the gist of oral texts.
E8.5.L2. Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items.

E8.5.L1. Öğrenciler sözlü metinlerin özünü kavrayabilecek.
E8.5.L2. Öğrenciler cümleleri ve ilgili kelime öbeklerini kavrayabilecek.

Spoken Interaction
E8.5.SI1. Students will be able to talk about their Internet habits.
E8.5.SI2. Students will be able to exchange information about the Internet.

E8.5.SI1. Öğrenciler internet alışkanlıkları hakkında konuşabilecektir.
E8.5.SI2. Öğrenciler internet hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecektir.

Spoken Production
E8.5.SP1. Students will be able to make excuses, and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

E8.5.SP1. Öğrenciler bir dizi kelime öbeği ve basit cümleler kullanarak mazeret gösterebilecek, teklifleri kabul edebilecek ve reddedebileceklerdir.

Reading
E8.5.R1. Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits.
E8.5.R2. Students will be able to find specific information about the Internet in various texts.

E8.5.R1. İnternet alışkanlıkları ile ilgili kısa ve basit metinlerle ana fikirleri tanımlayabilecektir.
E8.5.R2. Öğrenciler çeşitli metinlerde İnternet hakkında özel bilgiler bulabileceklerdir.

Writing
E8.5.W1. Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits.

E8.5.W1. Öğrenciler internet alışkanlıklarını tanımlamak için temel bir paragraf yazabileceklerdir.

 


Benzer konu anlatımları, eğitim videoları, eğitim oyunları ve çeşitli İngilizce aktiviteleri için diğer sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm 8.sınıf ingilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıya tıkayın:

8.Sınıf İngilizce Aktiviteleri

Tüm 8.Sınıf 5.Ünite İngilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

8.Sınıf 5.Ünite İngilizce Kelime Oyunu ve Konu Anlatımı

Snakes And Ladders - Quizmasterella