9. Sınıf 4. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 4 - Human in Nature

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

 

Adventure macera
affect etkilemek
afternoon öğleden sonra
alive tourism canlı turizm
always her zaman
angry storm kızgın fırtına
anytime herhangi bir zaman
at night gece
at noon öğlen
avalanche çığ
beach kumsal
behind arkasında
beyond öte
bit biraz
blow esmek
by the force of heavy water şiddetli suyun gücüyle
by the way bu arada
campfire kamp ateşi
canoeing kano sporu
care önemsemek
catch yakalamak
cause sebep olmak
climb quickly hızlı tırmanmak
climb tree ağaca tırmanmak
communication iletişim
concluding sentence sonuç cümlesi
continent kıta
costly masraflı
crocodile timsah
cycle pedal çevirmek
Daily life günlük hayat
damage zarar
dance around the fire ateşin etrafında dans etmek
day-time gündüz
desert çöl
desire istek duymak
desert çöl
detection buluş- saptama
dirty river kirli nehir
disaster afet
distance mesafe
dive dalmak
drift away uzağa sürüklenmek
drought kuraklık
early erken
early ages erken yaşlar
earthquake deprem
earth's surface yeryüzü
edge of a river nehir kenarı
educatin g eğitme
electrical wires elektrik telleri
evening akşam
exactly tamamen
experience deneyim
explorer araştırmacı
an explorer's diary bir gezginin günlüğü
extensive geniş çaplı
extremely son derece
fall down düşmek
feed beslemek
female kadın- bayan
fix tamir etmek
flood sel
fluently akıcı biçimde
free from danger tehlikeden uzak
geographical features coğrafik özellikler
geothermal energy jeotermal enerji
government hükumet
hard conditions ağır şartlar
hunt avlamak
interviewer röportör
island ada
journalist gazeteci
journey yolculuk
jump zıplamak
keep warm sıcak tutmak
lake göl
landslide heyelan
less daha az
long-sleeved shirt uzun kollu gömlek
loudest en gürültülü
magnitude büyüklük
mass of rock kaya kütlesi
meaningful anlamlı
midnight gece yarısı
mountain dağ
natural disaster doğal afet
never asla hiç
occur meydana gelmek
on record kaydedilen
outdoors açık hava
park ranger park bekçisi
per hour saatte
put out fire yangını söndürmek
rarely nadiren
reason neden
reason for adventure macera nedeni
region bölge
regular düzenli
regulation düzenleme
rich in mineral mineral açısından zengin
risky lifestyle riskli yaşam tarzı
river nehir
river bank nehir kıyısı
run fast hızlı koşmak
safety rules güvenlik kuralları
sand storm kum fırtınası
sandy land kumlu toprak
scarf atkı- şal
scary korkutucu
seem görünmek
set up kurmak
shine parlamak
shoot a documentary belgesel çekmek
solution çözüm
somehow bir şekilde
sometimes bazen
stay away uzak durmak
storm fırtına
strike vurmak
strong wind şiddetli rüzgar
sudden ani
sudden explosion ani patlama
suddenly and quickly aniden ve hızlı
supporting idea destekleyici fikir
survive hayatta kalmak
take off çıkarmak
take shelter siper almak
take the subject seriously konuyu ciddiye almak
tent çadır
thief hırsız
things fly in the air bir şeylerin havada uçuşması
travel alone yalnız seyahat etmek
tribal kabile
typhoon tayfun
unfortunately maalesef
unusual ability sıradışı yetenek
usually çoğunlukla
violent movement ani şiddetli hareketler
volcanic eruption volkanik patlama
volcanic material volkanik malzeme
warning system uyarı sistemi
waterfall şelale
wild animal vahşi hayvan
wildland firefighter kırsal alanda yangın söndüren itfaiyeci
wildlife photographer vahşi yaşam fotoğrafçısı
without a diving tank dalış tüpü olmadan
zoo keeper hayvanat bahçesi bakıcısı
Eşleştirme - Quizmasterella