9. Sınıf 7. Ünite 2019-2020 Stellar Speller

Bu haberi paylaşın:

Unit 7 - The World Heritage

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

 

affect etkilemek
alive canlı
amazing şaşırtıcı
amphitheatre arena
ancient antik
archaeologist arkeolog
architect mimar
artistry sanatkarlık
attack saldırı
avoid sakınmak
belief inanç
believe inanmak
beloved sevgili
book yer ayırtmak
breathtaking nefes kesici
cable car teleferik
carefully dikkatlice
castle kale
cemetery mezarlık
ceremony tören
Chichén Itza Chichen Itza Piramidi (Meksika)
Christ the Redeemer Statue Kurtarıcı İsa Heykeli (Brezilya)
Civilization uygarlık
climb up tırmanmak
cloud bulut
collect toplamak
Colosseum Kolezyum (Roma/İtalya)
The Colossus of Rhodes Rodos Heykeli
colourful renkli
competition yarışma
concrete beton
construct inşa etmek
continue devam etmek
craftsmen ustalar
crowded kalabalık
dead body cansız beden
dead tired yorgun argın
decide karar vermek
declare beyan etmek
deeply son derece
deserve hak etmek
destroyed yıkılmış
difficult zor
discover keşfetmek
earthquake deprem
Egypt Mısır (ülke)
enemy düşman
enjoy hoşlanmak
Ephesus Efes Antik Kenti
Equator Ekvator
Euphrates River Fırat Nehri
Europe Avrupa
Exact tam/kesin
exciting heyecanlı
experience deneyim
fact olay
famous historians ünlü tarihçiler
farming çiftçilik/tarım
fight dövüşmek
fire ateş
first step ilk adım
fresh air temiz hava
gift hediye
gladiator gladyatör
Grand Canyon Büyük Kanyon
Greater daha büyük
The Great Pyramid Büyük Piramit
The Great Wall Çin Seddi
Greece Yunanistan
Greek God Yunan Tanrıçası
guide rehber
Hagia Sophia Ayasofya
The Hanging Gardens Babylon Babilin Asma Bahçeleri
Hate nefret etmek
Heritage miras
Hill tepe
historian tarihçi
historical site tarihi yer
homeland anavatan
hope ummak
huge devasa
human-made insan yapımı
hunting avcılık
imagine hayal etmek
impress etkilemek
inside içinde
iron door demir kapı
iron statue demir heykel
island ada
jewel mücevher
jewellery mücevher
join katılmak
Jordan Ürdün
keep safe from -den sakınmak
king kral
legendary efsanevi
Lighthouse of Alexandria İskenderiye Feneri
luckily neyseki
Machu Picchu İnka Antik kenti (Peru)
Magnificent muhteşem
man-made insan yapımı
marble mermer bilye
The Mausoleum at Halicarnassus Halikarnas Mozolesi
Meaningful anlamlı
Mediterranean Islands akdeniz Adaları
Memorable hatırlanmaya değer
Memory hatıra/anı
Mesopotamia Mezopotamya
middle-east Ortadoğu
Mount Everest Everest Dağı
natural doğal
nearby yakındaki
necessary gerekli
North Africa Kuzey Afrika
North America Kuzey Amerika
northern lights kuzey ışığı
Ottoman Osmanlı
Palace saray
Persian King Pers Kralı
Petra Ürdün'de antik bir kent
pick up uğrayıp almak
playwright oyun yazarı
pollution kirlilik
pool havuz
presentation sunum
pretty sevimli/şirin
private özel
protect korumak
proud gurur verici
queen kraliçe
quiet sessiz
quite epey
rediscover yeniden keşfetmek
region bölge
religious dinsel
reorder yeniden düzenlemek
rest dinlenmek
rice flour pirinç unu
rose city gül şehri
ruin harabe
rupee Hint parası
Sahara Desert Sahra Çölü
Sailor denizci
Sand kum
scientist bilim adamları
sculpture heykel
secret gizli
Seven Wonders Dünyanın Yedi Harikası
Ship gemi
Shipwrecks gemi kazaları
Sightseein g gezip görme
skilful becerikli
soldier asker
somebody birisi
somewhere bir yerde
Space uzay
Staircase merdiven
Statue of liberty özgürlük anıtı
The Statue of Zeus Zeus heykeli
steam train buharlı tren
stone taş
structure yapı
Taj mahal Taç Mahal (Hindistan )
Temple tapınak
Temple of Artemis Artemis Tapınağı
Terrace teras
tiring day yorucu gün
together biraraya getirmek
tomb türbe- mezar
trip seyehat
trivia ıvır zıvır
underwater su altı
valley vadi
various çeşitli
view manzara
volcano volkan
voter oy kullanan
war savaş
warm ılık
wash yıkamak
watchtower gözetleme kulesi
waterfall şelale
wild vahşi
wonder harika
worker işçi
Eşleştirme - Quizmasterella