Düzensiz Fiillerin İkinci Halleri (Past)

Past Forms of the Irregular Verbs

Seviye:
elementary

Yaş:
+3

Açıklama:
Past forms of the irregular verbs are given. Players could recite the irregular verbs easier by playing this game.

 

Düzensiz Fiilller

Düzensiz fiiller, -d, -ed ya da -ied eki almazlar. Ya ikinci halleri de, yalın halleriyle birebir aynıdır ya da kelime tamamen değişerek ikinci hal durumuna gelir. Bu tarz fiilleri ezberlemek kolay olmayacak olsa da, bolca tekrar ve pratikle bir süre sonra hafızanıza kazıanacaklardır.

Fiillerin ikinci halleri, geçmiş zaman cümlelerinde kullanılır ve bu sebeple, doğru kullanımlarını bilmek önemlidir.

I swam across the river last Sunday. (Geçen Pazar, nehir boyunca yüzdüm.)

I learned how to speak Spanish in Madrid. (İspanyolca konuşmayı Madrid’de öğrendim.)

I wanted her to meet me tomorrow. (Benimle yarın buluşmasını istedim.)

I saw her today at the reception. (Bugün onu resepsiyonda gördüm.)

I ate a lot of French fries, yesterday. (Dün çok fazla patates kızartması yedim.)

 

Aşağıda en çok kullanılan ingilizce düzensiz fiilleri, ikinci hallerini ve anlamlarını bulabilirsiniz.

 

Fiil İkinci Hali Anlamı
Arise Arose Ortaya Çıkmak
Be Was/Were Olmak
Bear Bore Dayanmak, Doğurmak
Become Became Olmak
Begin Began Başlamak
Bet Bet Bahse Girmek
Bite Bit ısırma
Blow Blew Esmek, Üflemek
Break Broken Kırmak
Bring Brought Getirmek
Build Built İnşa Etmek
Buy Bought Satın Almak
Catch Caught Yakalamak
Choose Chose Seçmek
Come Came Gelmek
Cost Cost Mal Olmak
Creep Crept Sürünmek
Cut Cut Kesmek
Dig Dug Kazmak
Dive Dived / Dove Dalış Yapmak
Do Did Yapmak
Draw Drew Çizmek
Dream Dreamed / Dreamt Düş Kurmak
Drink Drank İçmek
Drive Drove Araç Sürmek
Eat Ate Yemek Yemek
Fall Fell Düşmek
Feed Fed Beslemek
Feel Felt Hissetmek
Fight Fought Dövüşmek
Find Found Bulmak
Fly Flew Uçmak
Forget Forgot Unutmak
Forgive Forgave Affetmek
Freeze Froze Donmak
Get Got Almak
Give Gave Vermek
Go Went Gitmek
Grow Grew Büyümek
Hang Hung Asmak
Have Had Olmak, Sahip Olmak
Hear Heard Duymak
Hide Hid Saklamak
Hit Hit Vurmak, Çarpmak
Hold Held Tutmak
Hurt Hurt İncitmek, Zarar Vermek
Keep Kept Tutmak, Korumak
Know Knew Bilmek
Lay Laid Yaymak, Sermek
Lead Led Yönetmek
Leave Left Bırakmak, Ayrılmak
Lend Lent Ödünç Vermek
Let Let İzin Vermek
Light Lit Aydınlatmak
Lose Lost Kaybetmek
Make Made Yapmak
Mean Meant Kastetmek, Anlamına Gelmek
Meet Met Karşılaşmak, Buluşmak
Pay Paid Ödemek
Put Put Koymak, Yerleştirmek
Read Read Okumak
Ride Rode Binmek
Ring Rang Çalmak
Rise Rose Çıkmak, Yükselmek
Run Ran Koşmak
Say Said Söylemek, Demek
See Saw Görmek, Anlamak
Seek Sought Araştırmak
Sell Sold Satmak
Send Sent Göndermek, Yollamak
Set Set Kurmak, Hazırlamak
Shake Shook Sallamak, Çalkalamak
Shine Shone Parlamak
Shoot Shot Çekmek, Vurmak
Shut Shut Kapatmak, Kapamak
Sing Sang Şarkı Söylemek
Sink Sank Batırmak
Sit Sat Oturmak
Sleep Slept Uyumak
Speak Spoke Konuşmak
Spend Spent Harcamak, Geçirmek
Split Split Bölmek, Ayırmak
Spread Spread Yayılmak, Yaymak
Spring Sprang Sıçramak
Stand Stood Durmak, Ayakta Durmak
Steal Stole Aşırmak, Çalmak
Sting Stung Sokmak, Batırmak
Stink Stank Pis Kokmak
Strike Struck Vurmak, Çarpmak
Swear Swore Yemen Etmek, Küfretmek
Sweep Swept Süpürmek
Swim Swam Yüzmek
Swing Swung Sallanmak
Take Took Almak
Teach Taught Öğretmek
Tear Tore Yırtmak
Tell Told Söylemek
Think Thought Düşünmek
Throw Threw Atmak, Fırlatmak
Understand Understood Anlamak
Wake Woke Uyanmak
Wear Wore Giymek
Win Won Kazanmak
Write Wrote Yazmak

Leave a Reply


- Reklam -