12. Sınıf 6. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 6 - Favors

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır.

 

Accept kabul etmek
Adherent bağlı olan
Admission kabul
Affordable fiyatı uygun
Amendment yasa değişikliği
Anxiety endişe
Appreciate değerlendirmek
Approximately yaklaşık olarak
Architect mimar
Awareness farkındalık
Battle savaş
Bearable tahammül edilebilir
boarding education yatılı eğitim
broaden genişletmek
charity hayırseverlik
clarification açıklığa kavuşturma
coalescence kaynaşma
craftsmen esnaf
curiosity merak
deadline son teslim tarihi
deceased merhum
decline reddetmek
disturb rahatsız etmek
donation bağış
donation amount bağış miktarı
endless sonsuz
equipped donatılmış
establish kurmak
expenditures harcamalar
extracurricular ders programı dışı
favor iyilik
foundation kurum
fulfil yerine getirmek
horizon ufuk
leadership önderlik
lifelong ömür boyu
long- lasting uzun ömürlü
low-cost düşük maliyetli
motto slogan
non governmental organization sivil toplum kuruluşu
non-profit kar amacı gütmeyen
notable ünlü kimse
obstacle engel
outstanding çok iyi
overpopulated aşırı kalabalık
ownership sahiplik
participating katılma
participation katılım
passion hırs
pay day maaş günü
pay tribute to saygı göstermek
purpose amaç
pursue takip etmek
request rica
scholarship burs
self-confident özgüvenli
self-fulfillment kişisel tatmin
shaker çalkalama kabı
target group hedef grup
thanks anyway yine de teşekkürler
underprivileged sosyal haklardan mahrum
undertaken üstlenilmiş
unpredictable önceden bilinmez
valedictorian veda konuşmacısı
venue mekan
veteran kıdemli
volume up sesi yükselt
volunteer gönüllü
widespread yaygın

Leave a Reply


- Reklam -