6. Sınıf 1. Ünite 2019-2020 Stellar Speller

Bu haberi paylaşın:

Unit 1 - Life

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

 

arrive at school okula varmak
arrive home eve varmak
attend chess club satranç kulübüne gitmek
brush teeth diş fırçalamak
chat sohbet etmek
clean temizlemek
come back home eve dönmek
cook pişirmek
do homework ödev apmak
do shopping alışveriş yapmak
drink içmek
drive sürmek
eat yemek
feed beslemek
finish all homework tüm ödevleri bitirmek
get dressed giyinmek
get home eve varmak
get out of the bed yataktan kalkmak
get up kalkmak
go online internete girmek
go out dışarı çıkmak
go shopping alışverişe gitmek
go to bed yatmak
hang around gezmek
have a bath banyo yapmak
have a busy weekend yoğun bir haftasonu geçirmek
have a rest dinlenmek
have a shower duş almak
have a snack atıştırmak
have breakfast kahvaltı yapmak
have dinner akşam yemeği yemek
have lunch öğle yemeği yemek
help parents anne babaya yardım etmek
join katılmak
learn öğrenmek
leave home evden çıkmak
leave school okuldan çıkmak
live yaşamak
make yapmak
meet friends arkadaşlarla buluşmak
play game oyun oynamak
play soccer futbol oynamak
rest dinlenmek
ride bike bisiklet sürmek
run errands ayak işleri yapmak (evle ilgili)
sleep uyumak
start başlamak
stay kalmak
study lesson ders çalışmak
surf on the net internete takılma
take folkdance course halkoyunları kursuna gitmek
take a nap kestirmek(uyku)
take a shower duş almak
take care of the pet evcil hayvanla ilgilenmek
tidy room odayı toparlamak
visit relatives akrabaları ziyaret etmek
wait beklemek
wake up uyanmak
wash yıkamak
watch izlemek
wear giymek
work (işte)çalışmak
would like to istemek
write diary günlük yazmak
about hakkında
after sonra
because çünkü
before önce
but fakat
here burada
me bana
there orada
until #AD?
us bize
well iyi
with ile
how many kaç tane
how much ne kadar
how nasıl
what time saat kaçta
when ne zaman
where nerede
which hangi
who kim
whose kimin
why neden
always herzaman
at night gece
at the weekends haftasonları
class ders
early erken
everyday hergün
free time boş zaman
in the afternoon öğleden sonra
in the evenings akşamları
in the mornings sabahları
late geç
leisure time boş zaman
never hiç
often sıksık
on weekdays hafta içi
rarely nadiren
sometimes bazen
traditional geleneksel
usually genellikle

Leave a Reply


- Reklam -