3. Sınıf 5. Ünite 2019-2020 Jewels of Wisdom

Bu haberi paylaşın:

Unit 5 - Toys and Games

Oyun, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır.

 

toy oyuncak
game oyun
plane uçak
a doll bir oyuncak bebek
a marble bir bilye, misket
teddy bear oyuncak ayı
computer game bilgisayar oyunu
button düğme
chess satranç
kite uçurtma
toy car oyuncak araba
ball top
blocks lego bloklar
playing cards oyun kartları
train tren
lorry kamyon
complete tamamlamak
trace iz sürmek
words kelimeler
match eşleştir
chess board satranç tahtası
marbles misketler
dolls oyuncak bebekler
toys oyuncaklar
there is a ... bir tane ... var
tere are ... ...lar var
there are birds kuşlar var
there is a bird bir kuş var
example örnek
toy box oyuncak kutusu
how many ... are there? kaç tane ... var?
remember hatırla
red kırmızı
yellow sarı
orange turuncu
brown kahverengi
blue mavi
pink pembe
white beyaz
black siyah
green yeşil
purple mor
can you ...? yapabilir misin?
colour renklendirmek
draw lines çizgiler çizmek
they are ... onlar ...
they are blue onlar mavi
have got sahip olmak
ı have got toys ben oyuncaklara sahibim
I have got a cat ben bir kediye sahibim
have you got ...? ...ya sahip misin?
have you got toys? oyuncağın var mı?
no I haven't hayır sahip değilim
yes I have evet sahibim.
room oda
now şimdi
love sevmek
but ama
bring getirmek
favorite favori, en sevdiğinEşleştirme - Quizmasterella