8.Sınıf 4.Ünite – Technology-Refugees – Teknoloji-Mülteciler – Eşleştirme

Bu sayfayı paylaşın:

8.Sınıf 4.Ünite - Technology-Refugees - Teknoloji-Mülteciler - Eşleştirme

8.Sınıf 4.Ünite - Technology-Refugees - Teknoloji-Mülteciler - Eşleştirme Oyunu ile öğrenciler bir telefon konuşmasını takip edebileceklerdir. On The Phone konusu ile ilgili hazırlanmış bu ingilizce aktivite ile ünitede geçen kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz.

8.Sınıf 4.Ünite - Technology-Refugees - Teknoloji-Mülteciler - Eşleştirme Oyunu, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

application uygulama
improve foreign language yabancı dil geliştirmek
find way in traffic trafikte yol bulmak
share ideas and opinions fikirleri paylaşmak
educative game eğitsel oyun
solve puzzle puzzle çözmek
lyrics of a song şarkı sözleri
translate a sentence cümle çevirmek
buy online internetten satın almak
practice lessons dersleri çalışmak
learn how to cook yemek yapmayı öğrenmek
give tips ipuçları vermek
foreign country yabancı ülke
order something birşeyler sipariş etmek
help people in need ihtiyaç sahibine yardım etmek
smartphone akıllı telefon
refugee mülteci- sığınmacı
encircle etrafını sarmak
conflict sorun-anlaşmazlık
united nations birleşmiş milletler
raise awareness farkındalık yaratmak
real-life experience gerçek hayat tecrübeleri
war savaç
persecution zulüm
tough sert
decision karar
survive hayatta kalmak
reach safety güvenliğe ulaşmak
rebuild lives hayatını yeniden inşa etmek
realize farketmek
village köy
no longer artık ...değil
face death ölümle yüzleşmek
war zone savaş alanı
escape kaçmak
disabled engelli
donate clothes kıyafet bağışlamak
plant trees ağaç dikmek
give medical care tıbbi bakım vermek
collect garbage çöp toplamak
environment çevre
materials materyal- eşya
graduate mezun olmak

 


8.Sınıf 4.Ünite - On The Phone (Telefonda) Ünitesinde geçen bazı kavramlar:

Following phone conversations
Hello! This is ... calling, is ... in?
May I speak to ...? Is ... there?
Hang on a minute; I’ll get him/ her.
Can you hold on a moment, please?
I’m afraid he is not available at the moment. He has gone out. Would you like to leave a message?

Stating decisions taken at the time of speaking
I’ll talk to you soon.
I’ll see you at the café tomorrow, then.
We’ll meet next Saturday, then. I’m sorry
to hear that. We’ll meet up later, then.
I’ll get back to you in an hour.
[The phone rings] I will take that.

available
connect
contact
dial
engaged
extension
get/keep in touch
get back
hang on/up
hold
line
memo, -s
pick up
polite
put someone through

 

Ünite Kazanımları:

Listening
E8.4.L1. Students will be able to understand phrases and related vocabulary items.
E8.4.L2. Students will be able to follow a phone conversation.

E8.4.L1. Öğrenciler kelime öbeklerini ve ilgili kelime öbeklerini anlayabilecektir.
E8.4.L2. Öğrenciler bir telefon konuşmasını takip edebileceklerdir.

Spoken Interaction
E8.4.SI1. Students will be able to make a simple phone call asking and responding to questions.

E8.4.SI1. Öğrenciler soru soran ve cevaplayan basit bir telefon görüşmesi yapabilecektir.

Spoken Production
E8.4.SP1. Students will be able to express their decisions taken at the moment of conversation.

E8.4.SP1. Öğrenciler konuşma anında alınan kararları ifade edebilecektir.

Reading
E8.4.R1. Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary.

E8.4.R1. Öğrenciler ilgili kelime hazinesi ile kısa ve basit metinleri anlayabilecektir.

Writing
E8.4.W1. Students will be able to write short and simple conversations.

E8.4.W1. Öğrenciler kısa ve basit konuşmalar yazabileceklerdir.

 


Benzer konu anlatımları, eğitim videoları, eğitim oyunları ve çeşitli İngilizce aktiviteleri için diğer sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm 8.sınıf ingilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıya tıkayın:

8.Sınıf İngilizce Aktiviteleri

Tüm 8.Sınıf 4.Ünite İngilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

8.Sınıf 4.Ünite İngilizce Kelime Oyunu ve Konu Anlatımı

Snakes And Ladders - Quizmasterella