8.Sınıf 5.Ünite – Internet – Anagram Oyunu

Bu sayfayı paylaşın:

8.Sınıf 5.Ünite – Internet – Anagram Oyunu

8.Sınıf 5.Ünite - Internet - Anagram Oyunu

8.Sınıf 5.Ünite - Internet - Anagram Oyunu ile öğrenciler sözlü metinlerin özünü kavrayabilecek ve internet alışkanlıkları hakkında konuşabilecektir. Internet konusu ile ilgili hazırlanmış bu ingilizce aktivite ile ünitede geçen kelimeleri kolayca öğrenebilirsiniz.

8.Sınıf 5.Ünite - Internet - Anagram Oyunu, aşağıda listesi verilen ünite kelimelerini içermektedir. Listedeki kelimelere çalışmanız oyun oynarken faydalı olacaktır. Eğitim oyunlarımızı takip ederek çalışmalarınızı zevkli hale getirebilirsiniz.

do online shopping online alışveriş yapmak
search for information araştırma yapmak
play online games çevrimiçi oyun oynamak
pay the bills faturaları ödemek
watch movies and videos filim-video izlemek
chat sohbet etmek
make new friends yeni arkadaşlar edinmek
use social networking sites sosyal ağları kullanmak
buy tickets bilet satın almak
read newspapers gazete okumak
spend time vakit geçirmek
get angry kızmak
send e-mails e mail göndermek
upload siteye bişey yüklemek
download indirmek
make comment yorum yapmak
use search engine arama motorlarını kullanmak
confirm onaylamak
log in-on/ sign in oturum açmak
log out oturumu kapatmak
sign up/register kaydolmak
attach-insert eklemek
attachment ek
connection bağlantı
file dosya
account hesap
screen ekran
browser tarayıcı
password şifre
engine motor
click tıklamak
double-click çift tıklamak
send göndermek
write the subject konuyu yaz
internet habits internet alışkanlıkları
pay attention dikkat etmek
rights of others başkalarının hakları
copyright telif hakkı
etiquette etiket
surf the net internette takılmak
per day günlük
follow takip etmek
per week haftalık
school assignment okul ödevi
keep in touch with iletişim halinde olmak
local events yerel olaylar
pay ödemek
more daha fazla
less daha az
better daha iyi
worse daha kötü
every month her ay
device aygıt, alet
regulate düzenlemek
definitely kesinlikle
unfortunately maalesef
cardholder's name kart sahibinin ismi
expiry date son kullanma tarihi

 


8.Sınıf 5.Ünite - Internet Ünitesinde geçen bazı kavramlar:

Accepting and refusing / Making excuses
Would you like to join our WhatsApp group?
—Yes, sure/That sounds great.
—No, thanks. I am really busy. Why don’t we chat online at two o’clock? I want to tell you something important.
—I’m sorry, but I can’t. My internet is broken.
What do you mean? Do you mean the Internet connection?
—Yes. It isn’t working properly.

account, -s
attachment, -s
browse
browser, -s
comment, -s
confirm
connection, -s
delete
download/upload
log on/in/off
register
reply screen, -s
search engine, -s
sign in/up
social networking site, -s
website

 

Ünite Kazanımları:

Listening
E8.5.L1. Students will be able to understand the gist of oral texts.
E8.5.L2. Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items.

E8.5.L1. Öğrenciler sözlü metinlerin özünü kavrayabilecek.
E8.5.L2. Öğrenciler cümleleri ve ilgili kelime öbeklerini kavrayabilecek.

Spoken Interaction
E8.5.SI1. Students will be able to talk about their Internet habits.
E8.5.SI2. Students will be able to exchange information about the Internet.

E8.5.SI1. Öğrenciler internet alışkanlıkları hakkında konuşabilecektir.
E8.5.SI2. Öğrenciler internet hakkında bilgi alışverişinde bulunabilecektir.

Spoken Production
E8.5.SP1. Students will be able to make excuses, and to accept and refuse offers by using a series of phrases and simple sentences.

E8.5.SP1. Öğrenciler bir dizi kelime öbeği ve basit cümleler kullanarak mazeret gösterebilecek, teklifleri kabul edebilecek ve reddedebileceklerdir.

Reading
E8.5.R1. Students will be able to identify main ideas in short and simple texts about internet habits.
E8.5.R2. Students will be able to find specific information about the Internet in various texts.

E8.5.R1. İnternet alışkanlıkları ile ilgili kısa ve basit metinlerle ana fikirleri tanımlayabilecektir.
E8.5.R2. Öğrenciler çeşitli metinlerde İnternet hakkında özel bilgiler bulabileceklerdir.

Writing
E8.5.W1. Students will be able to write a basic paragraph to describe their internet habits.

E8.5.W1. Öğrenciler internet alışkanlıklarını tanımlamak için temel bir paragraf yazabileceklerdir.

 


Benzer konu anlatımları, eğitim videoları, eğitim oyunları ve çeşitli İngilizce aktiviteleri için diğer sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tüm 8.sınıf ingilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıya tıkayın:

8.Sınıf İngilizce Aktiviteleri

Tüm 8.Sınıf 5.Ünite İngilizce aktiviteleri için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın:

8.Sınıf 5.Ünite İngilizce Kelime Oyunu ve Konu Anlatımı

Eşleştirme - Quizmasterella